top of page

Inbreng VMSZ consultatie

Het ministerie van JenV verzocht de VMSZ een reactie te geven op de vraag of er voldoende basis is om een aantal herstelrechtelijke onderwerpen wettelijk te verankeren in het (nieuwe) Wetboek van Strafvordering. Aanleiding daartoe was de toezegging van de minister van Rechtsbescherming in de Kamerbrief van 1 november 2022. Daarin kondigt de minister aan samen met de ketenpartners te willen analyseren en beoordelen of het mogelijk is om bepaalde herstelrechtelijke onderwerpen in de wet onder te brengen. De VMSZ is verheugd dat JenV de weg naar onze vereniging heeft weten te vinden en prijs stelt op onze inbreng. De voorzitter heeft namens de vereniging de vragen die JenV stelde beantwoord, en de visie van de VMSZ gegeven. Die treft u hierbij aan.


Reactie VMSZ op consultatiebrief 13-09-2023
.pdf
Download PDF • 182KBComments


bottom of page