top of page

Minister Yeşilgöz noemt mediation in strafzaken in antwoord op Kamervragen

Kamerlid Michiel van Nispen (SP) stelde Minister van Justitie Dilan Yeşilgöz vragen over de verdubbeling van het aantal zaken dat de politie zonder onderzoek opzij legt. De minister beantwoordt deze in haar brief van 22 augustus 2022. Daarin schrijft zij dat mediation of buurtbemiddeling ook oplossingen kunnen bieden richting de slachtoffers. De VMSZ is daar beslist voorstander van! Er wordt om verschillende redenen aangifte gedaan, mediation in strafzaken heeft haar nut al bewezen in de zaken die wel worden vervolgd. Het zou mooi zijn, om mediation in strafzaken mee te nemen in de uitwerking van de criteria uit de Aanwijzing voor de opsporing. Vóórdat een zaak opzij gelegd wordt zou standaard gekeken kunnen worden of mediation in strafzaken of buurtbemiddeling soelaas kan bieden.


Antwoord_op_vragen_van_het_lid_van_Nispen_over_de_verdubbeling_van_het_aantal_zaken_dat_de
.
Download • 124KB


Σχόλια


bottom of page