top of page

verslag gesprek JenV 24 februari 2022

Op 24 februari jl. hebben Hans Nijhout (penningmeester) en Antonietta Pinkster (voorzitter) een tweede gesprek gehad met JenV, we hebben gesproken met de (beleids)ambtenaren van het Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving, Directie Rechtsbestel, Afdeling Rechtspraak & Geschiloplossing. Ditmaal was ook het Afdelingshoofd Rechtspraak en Geschiloplossing at Ministerie van Justitie en Veiligheid aanwezig.

De Landelijk Coördinator Mediation in Strafzaken was verhinderd, in verband met de drukke agenda’s is besloten het gesprek toch doorgang te laten vinden.

In de vorige bespreking, van 7 oktober 2021, was door JenV reeds aangegeven dat het budget voor 2022 wat hen betreft geen ruimte biedt voor verhoging van de vergoeding. Aanpassing van de begroting is een zaak van de politiek en kan voor het eerst per 2023. Deze begroting wordt in juli 2022 opgemaakt. Het bestuur is daarom een campagne gestart waarover elders op de website meer informatie staat. We wilden graag een tweede gesprek met JenV om te bezien, of voor 2022 dan tenminste een vergoeding van de no-shows er in zit, uit welk potje dan ook. Dat kon in dit gesprek (nog) niet duidelijk aangegeven worden. We sloten af met de mededeling dat JenV in de loop van de komende weken bij de VMSZ terug komt. We houden de leden op de hoogte!


mail aan JenV dd 9-2-22
.pdf
Download PDF • 127KB

voor JenV no show
.pdf
Download PDF • 125KB
Comments


bottom of page