top of page

VMSZ treedt toe tot MfN

Persbericht, 3 december 2020:

Bestuur Mediatorsfederatie Nederland breidt uit met twee nieuwe verenigingen per 1 januari 2021

Met ingang van het nieuwe jaar wordt het bestuur van de Mediatorsfederatie Nederland versterkt met twee nieuwe (beroeps)verenigingen: de Vereniging Arbeidsmediators Nederland (VAN) en de Vereniging van Mediators in Strafzaken (VMSZ). Dit feestelijke nieuws maakte de voorzitter van het MfN-bestuur Coşkun Çörüz vandaag bekend tijdens de speciale online-editie van het jaarlijkse Mediationcongres. “Wij zijn trots dat we de VAN en de VMSZ per 1 januari 2021 mogen verwelkomen in ons bestuur”, aldus de voorzitter.

Meerwaarde

De VAN en de VMSZ hebben een onderscheidend vermogen ten opzichte van de andere (beroeps)verenigingen binnen het MfN-bestuur (waaronder de gedragswetenschappers, het notariaat, de advocatuur en de overheid). Çörüz : “Met de toetreding van deze twee nieuwe verenigingen creëren we een meerwaarde voor mediation Nederland, zowel als het gaat om de vertegenwoordiging van de beroepsgroep mediators als de representatie van het mediationveld.”

Unieke federatie

De MfN is een unieke federatie van verenigingen en beroepsgroepen in het mediationveld en werkt vanuit de bedoeling elkaar aan te vullen en te versterken. De organisatie MfN – voorheen het Nederlands Mediation Instituut (NMI) – draagt sinds 1995 als dé autoriteit op het gebied van mediation bij aan de organisatie en de professionalisering van het mediationberoep en verzorgt de kwaliteitsborging via hét Nederlandse kwaliteitsregister van mediators: het MfN-register. De MfN is de gesprekspartner voor het bedrijfsleven, de non-profitsector en de overheid en behartigt de belangen van de bij de MfN aangesloten verenigingen. Het federatiebestuur is het platform voor de verschillende (beroeps)verenigingen om met elkaar in contact te treden, te overleggen en waar mogelijk gezamenlijk op te trekken. Dit alles met respect voor elkaars belangen.

Zeven verenigingen

Door de uitbreiding per 1 januari aanstaande bestaat het MfN-bestuur uit zeven verenigingen, te weten: vFAS (Nederlandse vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators), NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen), VMO (Vereniging Mediators Overheid), VMN (Vereniging Mediators in het Notariaat), NVVMA (Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten), VAN (Vereniging Arbeidsmediators Nederland) en VMSZ (Vereniging Mediators in Strafzaken).

Meer informatie over de MfN en het MfN-register vindt u op www.mfnregister.nl.

Comments


bottom of page