top of page

Voor advocaten: bespreek de mogelijkheid van MiS met uw cliënten

In het Advocatenblad nummer 6 van 2023 doen Richard Korver en Corné van der de Wilt in de rubriek Opinie een oproep aan advocaten om de mogelijkheid van mediation in strafzaken (MiS) met hun cliënten te bespreken. Zij leggen uit wat de toegevoegde waarde van mediation in het strafrecht is, zowel voor slachtoffers als voor verdachten. In hun stuk bespreken ze veel van advocaten gehoorde aannames over mediation in strafzaken, en wat je hier tegenover kunt stellen.

Richard Korver is advocaat, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging Specialisatie Slachtoffer Advocaten (NVSSA) en voorzitter van de Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers (LANGZS).

Corné van der Wilt is als senior-raadsheer werkzaam in de afdeling strafrecht van het hof Amsterdam en tevens MfN-geregistreerd mediator. In die laatste hoedanigheid begeleidt hij sinds 2016 mediations in strafzaken in de arrondissementen Rotterdam en Zeeland-West-Brabant.


Opmerkingen


bottom of page