top of page
Image by JOHN TOWNER

Lidmaatschap

De mediators in strafzaken die voldoen aan de normen zoals gesteld worden vanuit de overheid/ mediation-bureau’s komen in aanmerking voor het algemeen lidmaatschap en niet voor het belangstellend lidmaatschap.
Voor overige professionals is het belangstellend lidmaatschap geïntroduceerd, en voor studenten het student-lidmaatschap.

Algemeen lid

Toelatingsvereisten

  • Voldoen aan de eisen die vanuit het mediationbureau worden gehanteerd inzake MiS, dat is landelijk uniform;

  • Geldige registratie als MfN-registermediator;

  • Met succes gevolgde (erkende) specialisatie opleiding Mediation in Strafzaken
    (Deze opleiding dient geaccrediteerd te zijn, zodra de accreditatie voor de opleiding tot mediator in strafzaken een feit is);

  • Inschrijving bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Voldoet u niet aan de normen en wilt u graag algemeen lid zijn dan kunt u het bestuur uw motivatie sturen.

Onderhoudseisen

  • De VMSZ volgt hierin de eisen die het mediation bureau naar landelijk beleid stelt.

  • Deelname aan intervisie gericht op mediation in strafzaken (minimaal 3 x per jaar);

  • De VMSZ organiseert 3 x per jaar een bijeenkomst voor leden om de professie te ondersteunen en PE te kunnen halen voor MiS.

Contributie

​€ 195,00 per jaar; toegang tot evenementen en ledengedeelte van de website inclusief.

(na 30 juni: € 97,50)

Signing a Contract
Conference

Belangstellend lid

In 2020 is besloten dat de VMSZ ook openstaat voor leden die niet werkzaam zijn als mediator in strafrechtzaken.


Te denken valt aan beroepsgroepen die wel affiniteit hebben met en belangstelling voor de doelen van mediation in strafzaken.

Contributie

€ 45,00 per jaar; deelname per workshop:         € 45,00; toegang tot het ledengedeelte van de website: vrij.

Student-lid

Het student-lidmaatschap staat open voor eenieder die een WO/HBO opleiding volgt met (componenten van) straf- en herstelrecht in het curriculum. 

 

Te denken aan studenten (recht, criminologie, pedagogiek, psychologie enz) die affiniteit hebben met de doelen van mediation in strafzaken.

Contributie

€    35,00 per jaar; deelname aan evenementen en toegang tot het ledengedeelte van de website: vrij.

Studying

Word nu lid

bottom of page