top of page
naamloos (5 van 38)-Pano-bewerkt.jpg

De VMSZ heeft de actieve en open taak om mediation in strafrecht bekendheid te geven

door onder andere namens haar leden deel te nemen aan beleidsoverleggen en naar buiten te treden via de media.

Ook zet de VMSZ zich – samen met haar leden – in voor de verdere ontwikkeling en professionalisering van het beroep mediator in strafzaken.

Het beroep is veeleisend vanwege de aard van de zaken en de emotionele en maatschappelijke reikwijdte van de conflicten waarmee de mediators in strafzaken worden geconfronteerd.

© Gert-Jan den Besten Fotografie

Doelstellingen

Algemeen

 • Het bevorderen van de algemene bekendheid van mediation in strafzaken

 • Het bevorderen van de kwaliteit van de mediation en de mediator in strafzaken

 • Het bevorderen van de totstandkoming van een volwaardige en landelijk dekkende netwerk van mediators in strafzaken

 • En verder al datgene te verrichten dat bevorderlijk is voor het doel van de vereniging VMSZ

Lidmaatschap

 • Het bevorderen van de belangen van de leden in het kader van de beroepsuitoefening

 • Het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de leden

 • Het aan de leden aanbieden van een platform voor overleg, uitwisseling van informatie en intervisie betreffende mediations in strafzaken en complexe conflicten

 • Het bevorderen van de professionalisering door verdieping en kwaliteitsbevordering

 • Het bijdragen aan de doelstellingen van organisaties in het veld

 • Het stimuleren van intervisiebijeenkomsten

Verwezenlijking

 • Het organiseren van bijeenkomsten voor de leden

 • Het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting over mediation in strafzaken en complexe situaties/conflicten

 • Het verzorgen/begeleiden van opleidingen voor mediation in strafzaken

 • En al wat bijdraagt tot het realiseren van de doelstellingen

Het bestuur

Kim Roelofs
Voorzitter

 • Grey LinkedIn Icon
 • Grey LinkedIn Icon

Rebecca Leeuwenberg
Secretaris

 • Grey LinkedIn Icon
 • Grey LinkedIn Icon
1516767806922.jpeg

Hans Nijhout
Penningmeester

 • Grey LinkedIn Icon

Gea van Klompenburg

Patrica Tielens for socials-012.jpg
Bea for socials nieuw-057.jpg

Patricia Tielens-Tripels

Bestuurslid

Bestuurslid

Raad van Advies

Prof.mr. J.A.A.C. (Jacques) Claessen           mevrouw mr. E.H.G. (Eva) Kwakman
Bijzonder hoogleraar Herstelrecht en                                                    Afdelingshoofd afdeling Straf Beoordelen en Zitting bij parket Universitair Hoofddocent Strafrecht                                                      CVOM bij Openbaar Ministerie | senior Officier van Justitie |                   aan  de Universiteit Maastricht                                                              Veranderkundige 

 

bottom of page