Image by Anne Nygård

De VMSZ heeft de actieve en open taak om mediation in strafrecht bekendheid te geven door onder andere namens haar leden deel te nemen aan beleidsoverleggen en naar buiten te treden via de media.

 

Ook zet de VMSZ zich – samen met haar leden – in voor de verdere ontwikkeling en professionalisering van het beroep mediator in strafzaken.


Het beroep is veeleisend vanwege de aard van de zaken en de emotionele en maatschappelijke reikwijdte van de conflicten waarmee de mediators in strafzaken worden geconfronteerd.

Doelstellingen

Algemeen

 • Het bevorderen van de algemene bekendheid van mediation in strafzaken

 • Het bevorderen van de kwaliteit van de mediation en de mediator in strafzaken

 • Het bevorderen van de totstandkoming van een volwaardige en landelijk dekkende netwerk van mediators in strafzaken

 • En verder al datgene te verrichten dat bevorderlijk is voor het doel van de vereniging VMSZ

Lidmaatschap

 • Het bevorderen van de belangen van de leden in het kader van de beroepsuitoefening

 • Het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de leden

 • Het aan de leden aanbieden van een platform voor overleg, uitwisseling van informatie en intervisie betreffende mediations in strafzaken en complexe conflicten

 • Het bevorderen van de professionalisering door verdieping en kwaliteitsbevordering

 • Het bijdragen aan de doelstellingen van organisaties in het veld

 • Het stimuleren van intervisiebijeenkomsten

Verwezenlijking

 • Het organiseren van bijeenkomsten voor de leden

 • Het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting over mediation in strafzaken en complexe situaties/conflicten

 • Het verzorgen/begeleiden van opleidingen voor mediation in strafzaken

 • En al wat bijdraagt tot het realiseren van de doelstellingen

Het bestuur

1601041130637.jpeg

Antonietta Pinkster

Voorzitter  

 • Grey LinkedIn Icon
1516767806922.jpeg

Marion Uitslag

Secretaris

 • Grey LinkedIn Icon
1516885890430.jpeg

Kim Roelofs

Bestuurslid

 • Grey LinkedIn Icon
1571997389112.jpeg

Hans Nijhout

Penningmeester

 • Grey LinkedIn Icon

Raad van Advies

Dhr Mr Jacques Claessen
Eva Kwakman