top of page

Beleidsreactie minister Weerwind op rapport Donner

In zijn Beleidsreactie rapport Adviescollege onderzoek stelsel schadevergoeding voor slachtoffers van strafbare feiten d.d. 2 juni 2023 informeert minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind de Tweede Kamer. Hij geeft aan welke onderdelen van het rapport Donner hij in overweging neemt. Zeer lezenswaard! Het rapport is hier te vinden: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/04/16/op-verhaal-komen---adviesrapport-commissie-donner Voor de praktijk van Mediation in strafzaken is onder andere interessant dat aan normering van schadebedragen en standaardisering van de behandeling van de vordering benadeelde partij gedacht wordt. De Minister laat daar onderzoek naar doen, dat naar verwachting eind 2024 gereed zal zijn. Maar ook over bijvoorbeeld een Schadevergoedingskamer wordt nagedacht. Voor het maximeren van het voorschot bij een schadevergoedingsmaatregel voelt de minister niet. Dat zou vindt hij ongunstig kunnen uitpakken voor slachtoffers van gewelds- en zedendelicten. Lees zowel het rapport Donner als de Beleidsreactie, zeer de moeite waard!


tk-beleidsreactie-rapport-adviescollege-onderzoek-stelsel-schadevergoeding-voor-slachtoffe
.
Download • 236KB


Comments


bottom of page