top of page

Bestuurlijk overleg VMSZ -NMv

Op 15 juni 2020 hebben de besturen van de VMSZ en de NMv, op uitnodiging van het bestuur van de VMSZ, kort overleg gehad over o.a. Mediation in Strafzaken. Over en weer hebben de besturen hun beleid verhelderd. Er zijn afspraken gemaakt over de manier van samenwerken waarbij de VMSZ als specialistenvereniging op haar terrein de lead heeft en de NMV ondersteunend wil zijn met aandacht voor mediation in breder verband. Op deze wijze werken de verenigingen samen om mediation in het algemeen een vastere plaats in het maatschappelijk bestel te geven.

Comments


bottom of page