top of page

Brits onderzoek naar besparing door toepassing van herstelrecht

An Economic Evaluation of Restorative Justice Frank Grimsey Jones, Lucy Harris 2022

Frank Grimsey Jones en Lucy Harris analyseerden de economische voordelen van herstelrechtelijke interventies in vergelijking met de gewone justitiële aanpak in Engeland en Wales. Zij geven helder aan op welk vlak nader onderzoek nodig is, en waar relevante gegevens nog onvoldoende aanwezig zijn. Onderzocht werd o.a. herstelrechtelijke interventie na vonnis: verlaging van recidivegevaar. Het zal de lezer niet verbazen dat de onderzoekers concluderen dat toepassing van herstelrecht maatschappelijke besparingen oplevert.

Interessant is dat de term “mediation” in het onderzoek ziet op enkel het gesprek tussen dader, slachtoffer en een bemiddelaar, wat wij zouden noemen een slachtoffer-dadergesprek. Het begrip “conferencing” wordt gebruikt voor de interventie die meer lijkt op mediation in strafzaken: gesprekken waarin ook steunfiguren of hulpverleners aanwezig kunnen zijn, en vooral: met een op de toekomst gerichte component (afspraken maken). Tegelijkertijd ziet “ conferencing” ook op mogelijke deelname van de gemeenschap, hetgeen in mediation in strafzaken nog niet algemeen gebruikelijk is. Daarover schreef Antonietta Pinkster een artikel in het Tijdschrift voor Herstelrecht nummer 3 van 2022, Boomcriminologie, www.boomcriminologie.nl

Frank Grimsey Jones en Lucy Harris analyseerden in 2022 de economische voordelen van herstelrechtelijke interventies in vergelijking met de gewone justitiële aanpak in Engeland en Wales. Zij geven helder aan op welk vlak nader onderzoek nodig is, en waar relevante gegevens nog onvoldoende aanwezig zijn. Onderzocht werd o.a. herstelrechtelijke interventie na vonnis: verlaging van recidivegevaar. Het zal de lezer niet verbazen dat de onderzoekers concluderen dat toepassing van herstelrecht maatschappelijke besparingen oplevert.

Interessant is dat de term “mediation” in het onderzoek ziet op enkel het gesprek tussen dader, slachtoffer en een bemiddelaar, wat wij zouden noemen een slachtoffer-dadergesprek. Het begrip “conferencing” wordt gebruikt voor de interventie die meer lijkt op mediation in strafzaken: gesprekken waarin ook steunfiguren of hulpverleners aanwezig kunnen zijn, en vooral: met een op de toekomst gerichte component (afspraken maken). Tegelijkertijd ziet “ conferencing” ook op mogelijke deelname van de gemeenschap, hetgeen in mediation in strafzaken nog niet algemeen gebruikelijk is. Daarover schreef Antonietta Pinkster een artikel in het Tijdschrift voor Herstelrecht nummer 3 van 2022, Boomcriminologie, www.boomcriminologie.nl

Ook geven de onderzoekers aan dat bepaalde zaken niet in het onderzoek zijn meegenomen, die wij in mediation in strafzaken wel degelijk behandelen zoals bijvoorbeeld zedenzaken en huiselijk geweldzaken. Ook geven de onderzoekers aan dat bepaalde zaken niet in het onderzoek zijn meegenomen, die wij in mediation in strafzaken wel degelijk behandelen zoals bijvoorbeeld zedenzaken en huiselijk geweldzaken.


Why Me RJ Economic Evaluation-Technical-report-2022
.pdf
Download PDF • 785KB
Comments


bottom of page