top of page

Commissiedebat Slachtofferbeleid

Op 23 februari 2023 staat het Commissiedebat Slachtofferbeleid van de Tweede Kamer gepland. De vergaderstukken zijn te vinden op https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2022A07051

Daarin worden verschillende onderwerpen behandeld, waarvan enkele met name interessant zijn voor mediation c.q. mediators in strafzaken. Zo schrijft minister Weerwind (Rechtsbescherming) over de communicatie naar slachtoffers in zaken die geseponeerd zijn of worden, en over varianten in de voorschotregeling voor de benadeelde partij.

In de voortgangsbrief van 3 november 2022 geeft de minister een toelichting op de gemaakte beleidskeuzes.Commenti


bottom of page