top of page

De kracht van mediation in strafzaken

Bij het Gerechtshof Den haag loopt sinds september 2020 een pilot mediation in strafzaken.Vóór de zitting worden strafzaken gescreend op geschiktheid voor mediation. In de zaken die dan geselecteerd worden, wordt eerst de verdachte benaderd om te zien of bij hem de bereidheid tot herstel bestaat. Zo ja, dan wordt ook het slachtoffer benaderd. Bij tweemaal “groen licht” wordt de zaak naar mediation verwezen. De mediation moet vóór de zitting afgerond zijn. Voordeel van deze manier van werken is dat de zaak niet uitgesteld hoeft te worden om te zien of mediation gewenst en mogelijk is. Door dit vooraf te onderzoeken komt de inzet van mediation in strafzaken maximaal tot zijn recht. Voor het slachtoffer en de verdachte is dat wenselijk omdat zij elkaar dan vóór de zitting al gesproken hebben, en met elkaar tot afspraken over herstel gekomen zijn. Zo zullen zich ook voor het slachtoffer mogelijk minder (potentieel nare) verrassingen voordoen over de houding van de verdachte. De advocaat-generaal[1] en de raadsheren[2] krijgen een beter beeld van de zaak, dat komt de kwaliteit van de rechtspraak ten goede. En dat de zitting niet hoeft te worden uitgesteld, is voor iedereen prettig. Een mooi voorbeeld van hoe de pilot werkt is onderstaand arrest van het Hof Den Haag[3]. Aan het eind van de strafmotivering geeft het Hof enkele overwegingen over hoe de verdachte het slachtoffer kan compenseren, waaruit blijkt hoezeer mediation maatwerk mogelijk maakt.


[1] dat is officier van justitie in hoger beroep

[2] Zo heten de rechters in hoger beroep, ook de vrouwelijke

[3] Zo heet een uitspraak in hoger beroep

Comments


bottom of page