top of page

Evaluatierapport WODC uitbreiding spreekrecht slachtoffers en nabestaanden gepubliceerd (dec 2022)

Het WODC deed onderzoek naar de uitbreiding spreekrecht slachtoffers en nabestaanden in het strafproces. Sinds 1 juli 2016 mogen zij spreken over de gevolgen van het misdrijf, maar ook over de schuld van de verdachte, het bewijs, de op te leggen sanctie en hoe zij het strafproces ervaren. Daarvoor was het spreekrecht beperkt tot wat het misdrijf voor hen had betekend, en tot de schadevergoeding als benadeelde partij. De onderzoekers doen aan het slot acht aanbevelingen voor de praktijk, onder andere: "De huidige vorm van het spreekrecht wordt als prettig ervaren door sprekers en het voornemen om gebruik te maken van het spreekrecht is groot. Sprekers zijn significant positiever over het spreekrecht dan in de vorige evaluatie. Aanbevolen wordt om de huidige vorm van het spreekrecht te behouden." Het volledige onderzoek is te downloaden via deze link:Comments


bottom of page