top of page

Interne bestuurlijke herstructurering MfN.

Onlangs heeft de MfN aan alle geregistreerde mediators een Nieuwsupdate gestuurd over de interne bestuurlijke herstructurering MfN. Het bestuur van de VMSZ is voorstander van deze herstructurering, om de redenen genoemd in het bericht van de MfN. De actuele dynamiek in de mediationwereld en een toenemende raadpleging van de MfN in de politieke dossiers (zoals wetgeving, rechtsbijstand, etc.) vraagt om zowel bestuurlijk, organisatorisch als financieel efficiënt te kunnen opereren. Met de fusie wordt de (interne) slagkracht van de MfN verhoogd. Daarnaast bestaat de wens om ook de niet bij een beroepsvereniging aangesloten MfN register mediators een stem te geven. Dat zal gebeuren in een Mediatorsplatform, waarvan vorm en inhoud nader uitgewerkt worden. De VMSZ houdt een vinger aan de pols doordat zij in de Raad van Advies van de MfN plaatsneemt.

Doordat de beroepsverenigingen niet langer rechtstreeks in het bestuur van de MfN vertegenwoordigd zullen zijn, is de nieuwe organisatie op zichzelf meer onafhankelijk ingericht. De kwaliteitszaken worden belegd bij onafhankelijke kwaliteitscommissies, tuchtrecht blijft bij de onafhankelijke Stichting Tuchtrechtspraak Mediators.

Voor onze leden (en alle andere MfN-registermediators) verandert er niets aan hun registratie in het MfN-register.

De interne herstructurering is een omvangrijke klus, terwijl ook het dagelijkse werk en actieve inbreng in de verschillende politieke dossiers gewoon doorgaat. De MfN houdt de komende maanden de mediators (en daarmee onze leden) op de hoogte over de voortgang en de ingangsdatum van de interne bestuurlijke herstructurering MfN.
bottom of page