top of page

Mediation in strafzaken in Tijdschrift voor Herstelrecht- artikel mr C. van der Wilt

In Tijdschrift voor Herstelrecht 2023 (23) 2 staat een buitengewoon interessant artikel van Corné van der Wilt over mediation in strafzaken (MiS). Corné van der Wilt is raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam en mediator in strafzaken, en heeft eerder over MiS gepubliceerd. Hij schrijft op persoonlijke titel. Hij geeft aan de hand van gedetailleerde cijfers de ontwikkeling van MiS weer van het pilot-stadium tot de huidige praktijk. Daarnaast bespreekt bij de meest recente ontwikkelingen, onderbouwd met relevante uitspraken van rechters in zaken waarin mediation tijdens de strafzaak plaatsvond. Ook recente wettelijke mogelijkheden komen aan bod, zoals de pilots met de eindezaaksverklaring: bij (nu nog) enkele gerechten kan de rechter na een geslaagde mediation de zaak voor geëindigd verklaren. Dat is bijzonder, omdat de rechter eigenlijk altijd vonnis moet wijzen in zaken die aan hem/haar worden voorgelegd. Het is en zeer lezenswaard artikel voor ieder die zich bezig houdt met mediation in het strafrecht en herstelrecht.


MiS in TH dec 2023
.pdf
Download PDF • 142KBComments


bottom of page