top of page

Mediation onderdeel versterking toegang tot het recht

In zijn brief aan de Tweede Kamer van vandaag 27 juni 2023 met als onderwerp “Aanpak versterking toegang tot het recht” beschrijft minister van Rechtsbescherming Franc Weerwind hoe hij de toegang tot het recht wil versterken.

In zijn aanpak wordt ook aan mediation een belangrijke plaats gegeven. Zo wordt de startbijdrage mediation structureel als de evaluatie ervan na de proefperiode van twee jaar positief is.

Voor het strafrecht is in aanvullende financiering van herstelrecht voorzien.

In bijlage 2 noemt de minister de financiële middelen die hij ter beschikking stelt.

Voor mediation in strafzaken gaat het om € 300.000 voor de stijging van het aantal zaken. De minister vindt het belangrijk dat voor intensivering van zowel herstelbemiddeling als mediation in strafzaken voldoende capaciteit en/of middelen beschikbaar zijn.

Last but not least stelt minister Weerwind € 700.000 beschikbaar voor het verhogen van de vergoedingen voor mediators die mediations in strafzaken verrichten.

De VMSZ is verheugd met deze verhoging, die recht doet aan de inspanningen van haar mediators.

Belangrijk is ook dat de minister voor de ontwikkeling van één register voor mediators conform de motie Ellian/Knops (verspreid over 2 jaar) eenmalig € 1,5 mln. reserveert. In die motie werd opgeroepen te bevorderen dat één centraal mediatorsregister (door)ontwikkeld wordt waarin ook de respectieve specialismen zichtbaar worden en als uitgangspunt hiervoor MfN te hanteren.Comentarios


bottom of page