top of page

MfN, wetgeving

Zoals bekend is de VMSZ per 1 januari 2021 toegetreden tot de MfN. Makiri Mual en Antonietta Pinkster zullen de VMSZ vertegenwoordigen. Op 5 februari a.s. vindt het eerste officiële bestuursoverleg plaats. Daaraan voorafgaand heeft al speciaal ingelast overleg plaatsgevonden en is er onderling contact in het kader van een informele consultatie over een concept-wetsvoorstel Wet Mediation. In dit stadium zijn alleen de besturen van de bij de MfN aangesloten verenigingen, waaronder dat van de VMSZ, daar in betrokken. Zodra er sprake is van een officiële consultatie zal het bestuur de leden daar op attenderen. In dat stadium wil het bestuur de leden raadplegen, dan ligt er immers een concreet voorstel. Dat neemt niet wet dat leden van harte worden uitgenodigd om als zij dat willen nu al wensen en ideeën kenbaar te maken aan bestuur@vmsz.nl

Het bestuur zal daar (nog) niet op reageren, maar die input mee nemen in de ledenraadpleging.

Commentaires


bottom of page