top of page

Motie Uitermark positie MiS-mediators

Bij de behandeling van de begroting JenV op 8 februari 2024 diende NSC-kamerlid Judith Uitermark een motie in waarin zij de minister vraagt te bezien op welke wijze de beroepsgroep van mediators op korte termijn positie kan krijgen in de justitiële keten. Momenteel wordt onderzocht hoe mediation in strafzaken steviger verankerd kan worden in het strafrecht. De VMSZ zou graag zien dat het OM na iedere aangifte waarin de aangever meldt als slachtoffer op de hoogte gehouden te willen worden,  bij iedere door of namens het OM te nemen vervolgingsbeslissing in die zaak  laat onderzoeken of Mediation in Strafzaken  (MiS) mogelijk is.

Over de motie Uitermark c.d. wordt dinsdag 13 februari 2024 gestemd.


Motie van het lid Uitermark c.s
. over de wijze waarop de beroepsgroep van mediators op kor
Download OVER DE WIJZE WAAROP DE BEROEPSGROEP VAN MEDIATORS OP KOR • 23KBComments


bottom of page