top of page

Motie Van Nispen aangenomen!

Motie van Michiel van Nispen (SP) van 8 juni 2022 nummer 33552-99 aangenomen op 14 juni 2022! Van Nispen verzoekt de regering het herstelrecht juist vanuit het perspectief van het slachtoffer nader uit te werken en er in ieder geval voor te zorgen dat slachtoffers het recht krijgen op zelfstandige toegang om te (laten) onderzoeken of toepassing van herstelrechtvoorzieningen, waaronder mediation in strafzaken mogelijk is,Comments


bottom of page