top of page

Motie Van Nispen Mediation in Strafzaken 07-02-2022

Tijdens het debat in de Vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid d.d. 7 februari 2022 over de Innovatiewet Strafvordering diende Michiel van Nispen (SP) een motie in waarin hij de Minister van Rechtsbescherming, Franc Weerwind, verzoekt de mogelijkheid te onderzoeken om het budget voor mediation in strafzaken structureel te verhogen om zo mediation in strafzaken in de toekomst vaker in te kunnen zetten. Op uitdrukkelijk verzoek van de minister hield Van Nispen de motie aan, maar niet nadat hij van de minister de toezegging kreeg dat laatstgenoemde, in een door hem aangekondigde brief aan de Kamer voor het debat van 23 maart a.s., specifiek op dit punt zou in aangaan zou in gaan. Andere voor de VMSZ belangrijke punten die op aandringen van Michiel van Nispen in bedoelde brief besproken zullen worden zijn de vergoeding voor de MiS-mediators, en het verzoek om met het bestuur van de VMSZ in gesprek te gaan. Het debat over de Innovatiewet Strafvordering was ook op de andere onderwerpen buitengewoon interessant. Wie het debat gemist heeft kan het hier terugzien:

Hieronder de motie:

Motie_van_het_lid_Van_Nispen 07-02-2022
.pdf
Download PDF • 300KB


Comments


bottom of page