top of page

Notulen ALV 02-02-2021

Notulen van de ledenvergadering d.d. 2-2-2021 Tijdens de vergadering waren 41 leden aanwezig. Verslaglegging Marion Uitslag Makiri opent de bijeenkomst

 1. Consultatieronde nieuwe wetgeving

 • De consultatieronde inzake de nieuwe wetgeving loopt. Vanuit de VMSZ schuiven Antonietta Pinkster en Marion Uitslag aan. De informatie inzake deze consultatie is nog niet openbaar, zodra dat het geval is worden de leden geconsulteerd en geïnformeerd. De vraag is overigens wel hoe en wanneer dit traject wordt vervolgd.

 1. De federatie De VMSZ wordt tijdens de federatievergaderingen afwisselend vertegenwoordigd door onze duo-voorzitters Makiri Mual en Antonietta Pinkster. De inbreng van de VMSZ vertegenwoordigt een nieuwe discipline in de federatie.

 2. Mededelingen:

 • Dick Allewijn vertrekt als bijzonder hoogleraar mediation aan de VU. Het is nog niet duidelijk wie hem opvolgt.

 • Het financieringsstelsel van de Raad voor de Rechtsbijstand verandert. Zodra er nieuws is, wordt dit gemeld.

 1. Lustrum bijeenkomst september 2021. De lustrumbijeenkomst (5 jarig bestaan van de VMSZ) vindt plaats in september 2021. Het thema is ‘kwaliteit’. Zoals altijd zijn suggesties over de invulling van harte welkom.

 2. Voordrachten Kim Roelofs wordt door het bestuur voorgedragen als nieuw bestuurslid (zij vervangt Gonny Feenstra). Hans Nijhout, bestuurslid, wordt voorgedragen voor de rol van penningmeester. Zowel Kim als Hans worden met een overweldigende meerderheid gekozen. In beide gevallen stemt 97% voor deze voordracht en is het percentage onthoudingen 3%. Er zijn geen tegenstemmen.

 3. Tot slot: Het onderwerp kwaliteit van de mediator in strafzaken wordt ter sprake gebracht. En hiermee wordt vooruitgelopen op de ledenbijeenkomst van mei 2021. De kwaliteit van de mediator in strafzaken is ook een verantwoordelijkheid van Justitie, die ons immers inzet. En Justitie zal hier eisen gaan stellen (bij monde van de mediationbureaus?) Er is een pleidooi om hierop als vereniging invloed uit te oefenen. Dat houdt in dat wij ons moeten verhouden tot de vragen:

 • hoe houden wij de kwaliteit van de beroepsgroep hoog?

 • welke toetsstenen, ervaringseisen, kennis is volgens ons noodzakelijk en relevant?

 • wat moet er gebeuren als een mediator ‘ondermaats’ functioneert?

Comments


bottom of page