top of page

Notulen ALV 1 februari 2023

NOTULEN

ALV VMSZ 1 februari 2023 te Utrecht

door Rebecca Leeuwenberg


1. Mededelingen van het bestuur.


2. Bestuursmutaties.

· Afscheid Antonietta Pinkster als voorzitter. Als dank voor haar inzet afgelopen jaren ontving Antonietta een Kintsugi schaal. (Japanse kunst, helen van scherven van aardewerk, metafoor om emotionele wonden te helen)

· Overdracht voorzitterschap aan Kim Roelofs.

· Voordracht van het bestuur om Patricia Tielens te benoemen als nieuw bestuurslid. Patricia heeft haar praktijk in het arrondissement Limburg en maakt ook deel uit van de intervisiegroep aldaar. Patricia was tot voor kort, griffier van de Europese Commissie Financiële Controle bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De voordracht is door de ALV aanvaard.


3. Vergoeding mediators, toekenning meerdere M-nummers aan complexe zaken en No-shows.

Dit blijft een continu aandachtspunt van het bestuur; deze is daarover aanhoudend in gesprek met de nieuwe landelijk coördinator (LaCo), Odile Leinarts en de verantwoordelijk senior beleidsmedewerker op het ministerie van J&V. De No-shows zullen vanaf 1 januari 2023 gedeclareerd kunnen worden.


4. Voorlichting MiS.

N.a.v. de mail (met bijlage) van het Landelijk MiS team (LMiSt) aangaande het geven van voorlichting over MiS, heeft de intervisiegroep Amsterdam besloten niet meer mee te zullen werken aan voorlichtingsactiviteiten, zonder dat daar een vergoeding tegenover staat; ze hebben dit ook schriftelijk aan het LMiSt laten weten. De overige leden/intervisiegroepen is meegegeven daarover zelfstandig een besluit te nemen.


5. Financiële Commissie 2022.

Door beëindiging van haar praktijk is Diny Veldhuisen niet langer lid en maakt zij derhalve geen deel meer uit van de Financiële Commissie. Roelof Hoving heeft zich bereid verklaard om samen met Roel Pieterse de controle van de Jaarrekening 2022 te verzorgen. Dit is door de vergadering met applaus bekrachtigd.


6. Lobby en contacten politiek.

VMSZ heeft op 21-12-2022 een online meeting gehad met kamerlid Songul Mutluer (PvdA) waarin uitleg over MiS (volwassenen en jeugd), verschil met PH en de zorg m.b.t. financiële zaken/beloning is gegeven.


Aansluitend aan de ALV is een workshop verzorgd door Mark Mieras (wetenschapsjournalist en hersenonderzoeker)


Volgende bijeenkomsten zijn vastgelegd op donderdag 11 mei 2023 te Utrecht en dinsdag 26 september 2023. Aanvang ledengedeelte: 13:00 uur (inloop: 12:45 uur); aanvang workshop: 14:30 uur (inloop: 14:00 uur).

Comentários


bottom of page