top of page

Oproep bijdragen aan tijdschrift Nederlandse Mediation (NM)


Corné van der Wilt, lid van onze vereniging, is onlangs toegetreden tot de redactie van NM, en roept onze mediators graag op hun bijzondere mediations te publiceren in NM. Het gaat dan om mediations waar iets speciaals mee was, bijvoorbeeld een bepaald dilemma, of een aparte setting, onverwachte ontwikkelingen waar je mee geconfronteerd werd, bijzondere afspraken, et cetera. De bedoeling daarvan is dat we ook langs deze weg van elkaar kunnen leren, zien hoe collega’s moeilijke of lastige situaties oplossen, en ook welke creatieve oplossingen er gevonden worden. Het beschrijven van en het reflecteren op een mediation in NM gaat volgens een vast kader, dat je toegestuurd krijgt als je aan de redactie aangeeft dat je graag een mediation wilt publiceren. Bij het schrijven kun je ook hulp krijgen van de redactie. Een bijdrage levert PE-punten op. Contactpersonen namens de redactie van NM zijn: Corné van der Wilt (cvdwilt@protonmail.com) en Desirée Siemerink-Looten (looten@lootenadvocatuur.nl).Comments


bottom of page