top of page

Oratie dr. Jacques Claessen

Jacques Claessen, bijzonder hoogleraar Herstelrecht, is zo vriendelijk onze leden uit te nodigen tot het bijwonen van zijn oratie. Op vrijdag 4 november 2022 om 16.30 uur precies zal hij zijn ambt zal aanvaarden met het uitspreken van een rede in de Aula van de Universiteit Maastricht, Minderbroedersberg 4-6 te Maastricht. De titel van zijn oratie is ‘‘Herstelrecht: de kunst van een geëmancipeerde

misdaadaanpak” Het bestuur van de VMSZ waardeert deze geste bijzonder, en roept de leden graag op deze feestelijke gebeurtenis bij te wonen. U kunt zich aanmelden tot 27 oktober 2022

via lydie.coenegrachts@maastrichtuniversity.nl. In bijgaande uitnodiging meer informatie.


Uitnodiging oratie Jacques Claessen
.pdf
Download PDF • 519KBbottom of page