top of page

Overlegtafel

Het bestuur van de VMSZ is op uitnodiging van Restorative Justice Nederland (RJN) aangeschoven bij “de overlegtafel”, een periodiek overleg van (de) organisaties die zich bezig houden met herstelrecht. Dar zijn: Buurtbemiddeling, Eigen Kracht Centrale, HALT, Perspectief Herstelbemiddeling, VMSZ en soms neemt ook de landelijk coördinator MiS deel. Het initiatief ging uit van RJN, naar aanleiding van hun 10-jarig lustrum eind 2020. RJN neemt de coördinatie voor haar rekening en het secretariaat.

Er hebben inmiddels enkele Zoombijeenkomsten plaatsgehad, en een (informeel) overleg met enkele ambtenaren van JenV die herstelrecht in de portefeuille hebben. Het overleg bevindt zich nog in een verkennende fase, we moeten elkaar eerst beter leren kennen voor we kunnen zien waar samenwerking meerwaarde heeft en hoe die gestalte kan krijgen.

Na de zomer volgt een “hei-dag” om de organisaties nader kennis te laten maken en de mogelijkheden tot eventuele samenwerking te verkennen.

Comments


bottom of page