top of page

Prinsjesdag 2023

De Mediatorsfederatie Nederland (MfN) heeft een Prinsjesdag-analyse gemaakt. Daarin wordt aangestipt waar mediation besproken wordt. Voor Mediation in Strafzaken (MiS) wordt ongeveer hetzelfde bedrag als voorgaande jaren begroot. Opvallend is wel, dat de begroting eerder overschreden is, mede dankzij de toezegging waartoe Michiel van Nispen (SP) de minister voor rechtsbescherming Franc Weerwind wist te bewegen, om het plafond voor de MiS weg te nemen. Mediation in strafzaken mag zich op nog altijd gestaag toenemende belangstelling verheugen. mfnregister.nl/nieuws/prinsjesdag-2023-aandacht-voor-mediation-bekijk-onze-analyse/Comments


bottom of page