top of page

Rechtbank beëindigt zaak na mediation

In deze uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant locatie Breda maakt een rechtbank gebruik van de mogelijkheid om een strafzaak na een geslaagde mediation beëindigd te verklaren. Die mogelijkheid is er nu nog maar bij enkele rechtbanken (arrondissementen Gelderland, Overijssel en Zeeland-West-Brabant). Het is een proef op grond van de Innovatiewet Strafvordering, als die met positief resultaat wordt afgesloten, zal deze mogelijkheid overal toepassing kunnen vinden. Uit het vonnis valt op te maken dat betrokkenen bepaalde afspraken tot herstel gemaakt hebben, die de verdachte zal nakomen. Dat is een belangrijk onderdeel van mediation in strafzaken, dat is immers een vorm van toegepast herstelrecht. https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBZWB:2023:3637Comments


bottom of page