top of page

Richtlijn en kader voor strafvordering jeugdigen en adolescenten

In aansluiting op het webinar van 6 april 2021, van Maartje Berger en Annemiek Wolthuis, is hier de Richtlijn voor strafvordering voor minderjarigen en adolescenten, inclusief de strafmaten voor HALT.

In de Richtlijn wordt nog eens helder op een rij gezet hoe het Openbaar Ministerie met strafzaken tegen minderjarigen en adolescenten om gaat, welke leeftijdsgrenzen er zijn en waarom, et cetera.

Let op: de Richtlijn geldt voor het OM, d.w.z. de officier van justitie en in beroep de advocaat-generaal.

De rechter is geheel vrij in zijn uitspraak!

Comments


bottom of page