top of page

Thema-middag bij de Raad voor de Rechtspraak

Strafmediators op de bres In het kader van de International Week of Restorative Justice vond op maandag 20 november j.l. de VMSZ een themamiddag over Mediation in Strafzaken plaats. Het event vond plaats bij de Raad voor de Rechtspraak en was gericht op Kamerleden en beleidsmakers van V&J en belangstellende uit de hele strafketen. Met de aanwezigheid van ruim vijftig genodigden uit alle genoemde geledingen werd de middag een groot succes. In een live-sessie konden genodigden kennismaken met herstelrecht optima forma. In een energieke speed date maakten ketenpartners en politiek kennis met elkaar en daarmee met de succesvolle uitvoeringspraktijk van mediation in strafzaken.

Op het programma stonden vervolgens drie inhoudelijke workshops over ondermeer de ‘vordering benadeelde partijen en de vaststellingsovereenkomst’ (waarvoor vanuit ZM en OM veel belangstelling was) en andere thema’s zoals ‘indicatiestelling’ en ‘rouw’. De middag werd besloten met een discussie tussen het panel en de zaal. Aan de paneldiscussie namen deel: Chris van Dam (kamerlid voor het CDA), Peter Plasman (advocaat), Antonietta Pinkster (bestuur VMSZ en mediator), Erik Koster (senior rechter en mediator), Judith Uitermark (rechter en projectleider van de raad voor de rechtspraak) en Makiri Mual (mediator en voorzitter van de VMSZ). De uitkomst van deze levendige bijeenkomst was unaniem dat mediation in strafzaken inmiddels is uitgegroeid tot een beproefde modaliteit en dat deze interventie structurele financiering verdient. Daarbij viel, volgens Plasman en Van Dam, op dat er wat betreft de juiste beeldvorming van mediation in strafzaken er nog werk aan de winkel is.

In het kader van de inspanningen om mediation in strafzaken structureel gefinancierd te krijgen heeft de VMSZ, gesteund door zusterorganisaties uit het herstelrecht en mediationveld een open brief aan de Staatssecretaris Dekker opgesteld (zie elders op de website).

Inlichtingen: info@vmsz.nl

Comments


bottom of page