top of page

Tien jaar MiS in de strafrechtspraak

Corné van der Wilt schreef in het Tijdschrift voor Herstelrecht een artikel over hoe de uitkomsten van mediations in strafzaken door rechters in hun uitspraken worden meegewogen. Buitengewoon interessant èn belangrijk voor onze beroepspraktijk, aangezien wij slechts bij hoger uitzondering vernemen hoe het verder loopt met de zaak waarin we een mediation hebben begeleid. Vanwege het auteursrechten beleid van de uitgever kon dit artikel niet eerder geplaatst worden, maar het heeft daardoor niets aan actualiteitswaarde ingeboet.

Tien_jaar_mediation_in_de_strafrechtelijke_jurisprudentie
.pdf
Download PDF • 334KB


bottom of page