top of page

Update startovereenkomst

Het MiS Team is in afwachting van het nieuwe communicatiemateriaal, dat is ontwikkeld voor mediation in strafzaken. De verwachting is dat het materiaal binnenkort beschikbaar komt. In het verlengde daarvan zal ook weer aandacht worden geschonken aan het zo nodig updaten van de startovereenkomst. Vorig jaar was afgesproken dat de VMSZ hiertoe het voortouw zou nemen, op een oproep van het bestuur volgde echter geen enkele reactie. Nu zal met MiS team hierin het voortouw nemen. Het bestuur zal de concept-startovereenkomsten die enkele leden haar hebben toegestuurd ter beschikking stellen, zodat die in deze ronde meegenomen kunnen worden.

Zie ook een eerdere post Uitleg model startovereenkomst 2020Comments


bottom of page