top of page

Update van Minister Weerwind op (beschikbare middelen voor) herstelrecht

Uit de brief van de Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind aan de Tweede Kamer d.d. 1 november 2022 wordt duidelijk dat Mediation in Strafzaken in toenemende mate een plaats geeft aan herstelrecht binnen het strafproces. Hoewel een structurele verhoging van het budget eerst per 2024 aan de orde lijkt te zijn, komt de minister zijn toezegging aan SP-kamerlid Michiel van Nispen na om MiS te blijven bekostigen wanneer deze het budget overschrijdt. Dat is in 2022 al het geval en zal naar verwachting ook in 2023 het geval zijn. Het bestuur van de VMSZ is verheugd dat de minister voor de verhoging van de vergoeding aan de mediators, die sinds 2010 niet aangepast is, het voorstel van de VMSZ als uitgangspunt neemt. Tenslotte ondersteunt de VMSZ van harte de gedachte dat meer voorlichting over herstelrecht, en daarmee ook over MiS, van het grootste belang is. Daar willen wij aan toevoegen dat niet alleen méér maar ook betere voorlichting nodig is. Een belangrijke organisatie zoals Slachtofferhulp heeft bijvoorbeeld, blijkens de vergelijking die zij op haar website maakt tussen bemiddeling en mediation in het strafrecht, geen goed beeld van wat mediation in strafzaken is en doet.


brief minister 01-11-2022
.pdf
Download PDF • 405KBComments


bottom of page