top of page

VMSZ denkt mee over nieuwe Mediationwet

Voor het bestuur van de VMSZ volgen Antonietta Pinkster en Marion Uitslag de ontwikkelingen in het wetgevingstraject van de nieuwe mediationwet. Laatstelijk in zijn brief van 20 januari 2020 schetste minister Dekker de contouren van de nieuwe wetgeving. De wetgeving heeft tot doel mediation te bevorderen en een betere aansluiting tussen gerechtelijke en buitengerechtelijke geschiloplossing te bewerkstelligen. Een eerste stap daarin vanuit het ministerie van JenV is onderzoeken hoe de invoering van een wettelijk register voor mediators, met bijbehorende beschermde titel voor beëdigd mediators, gerealiseerd kan worden met behoud van al het goede dat de beroepsgroep zelf al ontwikkeld heeft.

Dat is al heel veel: het momenteel als enige door de Rechtspraak en de raad voor rechtsbijstand erkende register van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) bestaat al sinds 1995.

Gespecialiseerde mediators hebben zich verenigd in specialisten-verenigingen en stellen aanvullende eisen aan hun leden. Zo ook de VMSZ. Dat alles kan en moet meegenomen worden in de nieuwe wetgeving. De leden van de VMSZ zijn bij uitstek werkzaam binnen het justitieel apparaat, zij voeren mediation-in-strafzaken uit. wij zijn dan ook zeer verheugd dat we aan het overleg deelnemen en willen ons daar graag voor inzetten.

Biceps – mitchferniani 698 buy astralean in online shop cagliari, out padoin: distractive injury to the hamstring of the right leg. recovery times to be evaluated.

Link naar de brief van 20 januari 2020

Comments


bottom of page