top of page

VMSZ over brief minister Dekker wetsvoorstel mediation niet in consultatie & reactie MfN

Bijgewerkt op: 12 nov. 2021

In zijn brief d.d. 25 juni 2021 aan de Tweede Kamer informeert laat minister Dekker van Rechtsbescherming weten dat hij het concept wetsvoorstel mediation niet in consultatie zal brengen. Dit concept wetsvoorstel kent een lange geschiedenis. Uitgangspunt was het bevorderen van mediation, en daar hoort kwaliteitsborging bij. Aan dat laatste wilde de minister vorm geven door een wettelijk register van mediators – naast het al bestaande MfN register. De VMSZ heeft deelgenomen aan twee rondetafelgesprekken over het concept wetsvoorstel. In het laatste concept wetsvoorstel leek bevordering van mediation van ondergeschikt belang en leek de totstandkoming van een wettelijk register het belangrijkste doel. Dat wettelijk register zou beheerd worden door de minister van JenV, zonder dat in een vorm van inspraak of invloed door de beroepsgroep werd voorzien.

De Mediators federatie Nederland reageert in haar bericht van 28 juni 2021 uitgebreid op de brief van de minister :

In het bericht treft u de links aan naar de brief van minister Dekker, de historie, en het dossier mediationwetgeving van de MfN. De VMSZ kan zich vinden in de conclusies van de MfN in haar brief van 25 januari 2021:

“Concluderend dient wat de MfN betreft als eerste de vraag beantwoord te worden wat het wetsvoorstel precies beoogt te regelen. Vervolgens dient in gelijkwaardige samenspraak met de beroepsgroep de inhoud van de gewenste regeling vormgegeven te worden. Daarna kan een wetsontwerp in consultatie worden voorgelegd.”

De minister geeft in zijn brief thans andere wegen aan waarlangs hij mediation wil bevorderen.

Hij zal daartoe inventariseren of er – naast hetgeen hij in zijn brief al noemt – aanvullende maatregelen zijn die kunnen worden genomen om mediation en andere vormen van laagdrempelige geschiloplossing verder te stimuleren en de kwaliteit van mediation te bevorderen. De minister eindigt zijn brief aldus: “Ik blijf goed met de mediators en andere betrokkenen in gesprek over de mogelijkheden vroegtijdige en bestendige geschiloplossing verder te stimuleren.”

De VMSZ is van harte bereid aan het gesprek te blijven deelnemen.

Comments


bottom of page