top of page

Voortgangsbrief Minister Dekker

In zijn voortgangsrapportage aan de Kamer geeft de minister een overzicht van de stand van zaken en de te verwachten ontwikkelingen met betrekking tot herstelrechtelijke interventies in het strafrecht. Mediation in Strafzaken is onverkort succesvol: 85% van de gestarte mediations eindigt met een slotovereenkomst. Deze succesvolle werkmethode verdient uitbreiding! Lees de brief van de minister:


tk-voortgangsbrief-beleidskader-herstelrecht-en-reactie-op-motie-van-den-berge-c-s
.pdf
Download PDF • 195KB

コメント


bottom of page