top of page

Wijzigingen MfN & slotovereenkomst

Per 1 januari 2020 is het MfN-reglement gewijzigd waardoor de slotovereenkomst ook onder het mediationgeheim valt. Lees hieronder wat je in je slotovereenkomst kunt opnemen om indiening bij OvJ en rechter tòch mogelijk te maken. Benoem ook met zoveel woorden wie nog meer kennis mag nemen.


Wijziging MfN-regelement per 1 januari 2020 ©2019-2020 aplpinkster


De wijzigingen in de regels voor de MfN-registermediator per 1 januari 2020 zijn speciaal voor mediators in strafzaken van belang. Vooral artikel 7 geheimhouding en artikel 10 vastlegging van het resultaat van de mediation. In artikel 7 lid 2 staat per 1 januari 2020 expliciet dat de eindovereenkomst onder de geheimhouding valt, behalve als partijen afspreken dat (een deel van) de eindovereenkomst, in MiS Slotovereenkomst genoemd, niet vertrouwelijk is. In artikel 10 lid 1 staat dat de mediator ervoor zorgt dat de afspraken van partijen deugdelijk op papier komen, en in art 10 lid 3 staat d at partijen schriftelijk vastleggen in hoeverre de overeenkomst vertrouwelijk is/blijft. De mediator moet dus partijen er op wijzen dat zij een keuze moeten maken met betrekking tot de vertrouwelijke status van de slotovereenkomst. Wordt er geen keuze gemaakt, dan wordt via het nieuwe artikel 7 lid 2 bepaald dat de gehele slotovereenkomst eindovereenkomst vertrouwelijk. Dat levert bij een mediation in een strafzaak een contradictie op, aangezien de slotovereenkomst met goedvinden van partijen in het dossier gevoegd wordt en dan niet meer 100% vertrouwelijk is. Daarbij zijn zittingen meestal openbaar en kan er publiek op de publieke tribune zitten als de slotovereenkomst ter sprake komt. Mediators in strafzaken moeten daarom extra alert zijn op wat zij in de slotovereenkomst opnemen! Uit de slotovereenkomst moet duidelijk blijken dat partijen rechter, ovj, maar ook bijvoorbeeld rvdk of reclassering toestemming geven tot kennisneming van de inhoud. Mochten collega’s (voor eigen risico!) mijn format gebruiken: kijk het na of je het op dit punt wilt aanpassen. Antonietta Pinkster 8 december 2019

Comments


bottom of page