top of page

Vereniging van Mediators in Strafzaken

Op de agenda
Er zijn op dit moment geen geplande evenementen

Ondersteuning

Voorlichting

Bijeenkomsten

Informatie

Verbinding

Image by Dylan Gillis
Workshop
Public Speaker
Image by Shunya Koide
Image by Clint Adair

Mediation in strafzaken (MiS) is een specialisatie binnen het reguliere mediation aanbod doordat zij naar haar aard plaatsvindt in het publieke domein, het strafrecht. De uitkomst van een mediation in strafzaken heeft dan ook doorwerking in het strafproces.

 

Mediation in strafzaken is na een ‘pilot’ periode nu landelijk georganiseerd, ingevoerd en geïmplementeerd binnen het strafrecht. De VMSZ heeft de actieve en open taak om mediation in strafrecht bekendheid te geven door onder andere namens haar leden deel te nemen aan beleidsoverleggen en naar buiten te treden via de media.

Ook zet de VMSZ zich – samen met haar leden – in voor de verdere ontwikkeling en professionalisering van het beroep mediator in strafzaken.

 

Het beroep is veeleisend vanwege de aard van de zaken en de emotionele en maatschappelijke reikwijdte van de conflicten waarmee de mediators in strafzaken worden geconfronteerd.

Heeft u vragen met betrekking tot mediation in strafzaken? Aarzel dan niet en neem contact met ons op.

Onze Publicaties

Boek1.jpg

In deze uitgave verhalen mediators en betrokkenen wat er achter de gesloten deuren van 5 Mediation in Strafzaken gebeurt. Zowel de proceskant van mediation in strafzaken als ook de vastgelegde uitkomsten komen aan de orde. 

Boek2.jpg

Het handboek voor zowel de praktiserende mediator in strafzaken als de mediator die dat nog wil worden.

Onderzoek.jpg

De uitkomsten van een twee jaar durend onderzoek naar de kwaliteitseisen waaraan een mediator in strafzaken moet voldoen.

library.jpg
Contact
bottom of page